ВІЕМ в соціальних мережах

Сайт також доступний на:
Українська | English | Deutsch

ПРО ІНСТИТУТ
Волинський інститут економіки та менеджменту (ВІЕМ) є суб’єктом системи вищої освіти ІІІ рівня акредитації, створений з метою задоволення освітніх потреб населення та держави у висококваліфікованих фахівцях європейського рівня для роботи в умовах ринку.

Історія діяльності Волинського інституту економіки та менеджменту розпочата 13 червня 1994 року з Волинського центру управління, бізнесу і права, який був створений за підтримки Волинської обласної державної адміністрації, Луцької спілки підприємців, Волинського фонду соціального захисту військовослужбовців, Українського фонду соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил, зареєстрований виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 13 червня 1994 року (реєстраційний № 2371).

30 листопада 1995 року рішенням виконкому Луцької міської Ради народних депутатів (реєстраційний № 20122171) Волинський центр управління, бізнесу і права зареєстровано як Волинський інститут економіки та менеджменту.
Протягом багатьох років інститут розвивався, проводив освітню, наукову, міжнародну та інноваційну діяльність.

У 2004 році ВІЕМ акредитовано в цілому за ІІІ рівнем акредитації.
У 2009 році інститут було включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України (реєстрація від 25.03.2009 р. № 03-І-542).
У 2009 році інститут в цілому повторно акредитовано за ІІІ рівнем акредитації.

На даний момент проводиться освітня діяльність у відповідності до ліцензії з надання освітніх послуг від 12.06.2012 р. АД № 034989.

До основних видів діяльності інституту належать:
  • навчальна (підготовка фахівців на базі повної середньої освіти та перепідготовка на базі вищої освіти згідно з наданою Міністерством освіти і науки України ліцензією з напрямів: економіка і підприємництво, менеджмент та філологія);
  • підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів і їх атестація в акредитованих ВНЗ III-IV рівнів акредитації;
  • наукова (виконання наукових досліджень, проведення науково-практичних конференцій, семінарів, виставок);
  • консультаційна (надання консультацій у галузях бізнесу, економіки, менеджменту, маркетингу, тощо);
  • перекладацька (переклад текстів, документів, апостилів)
  • тренінгова діяльність та курсова підготовка підприємців малого і середнього бізнесу;
  • послуги довузівської підготовки;
  • послуги з позашкільної зайнятості учнівської молоді;
  • редакційно-видавнича та рекламна діяльність.

Очолює Волинський інститут економіки та менеджменту доктор технічних наук, професор, магістр ділового адміністрування, академік Інженерної академії України Горбовий Артур Юліанович. Він є автором більше 200 наукових праць у фахових виданнях, 3 підручників, 24 посібників, 10 патентів на винахід. Інтереси його наукових досліджень пов’язані з розвитком фондового ринку України, стратегічного та інноваційного розвитку підприємств, розробки та впровадження сучасних моделей управління в діяльність підприємства.

Інститут ефективно інтегрується з європейською системою освіти, активно розвиває міжнародні зв’язки з навчальними закладами країн ЄС. Відповідно до вимог Болонської декларації в інституті запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульної організації навчального процесу та вимірі навчального навантаження студентів в кредитах Європейської кредитно-трансферної та накопичувальної системи (ЕСТS). Навчальні плани, робочі програми, наукова діяльність інституту зорієнтовані на регіональні потреби ринку та розроблені у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Запроваджена рейтингова система оцінювання роботи кафедр, факультетів та науково-педагогічного персоналу інституту.

За успіхи, досягнуті у підготовці фахівців, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності нагородила ВІЕМ дипломом переможця та “Факелом знань” всеукраїнського огляду вищих навчальних закладів у номінації “Краща підготовка фахівців з менеджменту” (2001 р.).
У 2001 році ВІЕМ взяв участь у рейтингу вищих закладів освіти України “Софія Київська” і отримав диплом “За вагомий внесок у розвиток вищих навчальних закладів України”.

За рейтингом навчальних закладів держави - «Компас», який проводив фонд «System Capital Management» разом з Благодійницьким фондом «Розвиток України» ВІЕМ зайняв перше місце серед навчальних закладів Волині, шосте місце серед навчальних закладів Західного регіону і потрапив у 12 категорію серед 16 категорій на які були поділено навчальні заклади України.

У 2008 році за Національним бізнес-рейтингом "Лідер галузі" ВІЕМ було визнанно лідером в галузі за ведення освітньої діяльності. Ректор і колектив було нагороджено грамотою та орденом торгово-промислової палати України.

У 2009 році в черговий раз держава високо оцінила роботу Волинського інституту економіки та менеджменту і визначила ВІЕМ як одного з Лідерів галузі. У цьому році у Національному бізнес-рейтингу ВІЕМ посів І місце у Волинській області (ВІЕМ єдиний, хто потрапив до рейтингу з Волині), ІІ місце у Західному регіоні (всього два навчальних заклади потрапили до рейтингу із західної України) та 45 місце в національному рейтингу.

У 2009 році за Міжнародним економічним рейтингом "Ліга кращих" Волинський інститут економіки та менеджменту посів 45 місце за КВЕД 80.030 "Вища освіта".

У 2010 році за Міжнародним економічним рейтингом "Ліга кращих" Волинський інститут економіки та менеджменту посів 8 місце за КВЕД 80.030 "Вища освіта".

У 2010 році за Національним бізнес-рейтингом "Лідер галузі" ВІЕМ посів 26 місце за КВЕД 80.030 "Вища освіта".

На І виставці «Науково-дослідна робота вищих навчальних закладів приватної форми власності», яка проходила 18-19 жовтня 2010 року у Міністерстві освіти і науки України Волинський інститут економіки та менеджменту отримав почесне звання «Лауреата конкурсу».

На ІІ виставці «Інноватика в освіті України», яка проходила 27-29 жовтня 2010 року у компанії «Виставковий світ» інститут отримав бронзову медаль у номінації «Інноватика у вищій освіті».

2011 рік
Міжнародний економічний рейтинг "Ліга кращих" - 10 місце за КВЕД 80.030 "Вища освіта".
Національний бізнес-рейтинг "Лідер галузі" - 8 місце в Україні (КВЕД 80.30.0 "Вища освіта");

2012 рік
Рейтинг Міністерства освіти і науки - 14 місце серед приватних ВНЗ;
Національний бізнес-рейтинг "Лідер галузі" - 8 місце в Україні (КВЕД 80.30.0 "Вища освіта");
Міжнародний економічний рейтинг "Ліга кращих" - 13 місце (КВЕД 80.30.0 "Вища освіта");
Диплом Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2012" за активну роботу з модернізації освіти

2013 рік
Рейтинг Міністерства освіти і науки - 34 місце серед приватних ВНЗ;
Національний бізнес-рейтинг "Лідер галузі" - 9 місце в Україні (КВЕД 80.30.0 "Вища освіта");
Міжнародний економічний рейтинг "Ліга кращих" - 13 місце (КВЕД 80.30.0 "Вища освіта");
Всеукраїнський незалежний рейтинг ВНЗ "Компас 2013" - 9 місце серед ВНЗ України, що готують за бізнес-економічними спеціальностями;
Всеукраїнський рейтинг "Українська Бізнес Олімпіада" - 12 місце (КВЕД 80.30.0 "Вища освіта");