ВІЕМ в соціальних мережах

Сайт також доступний на:
Українська | English | Deutsch

ВИЗНАЧНІ ДАТИ
Червень 2012 року - отримані сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки «Облік і аудит» та за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Облік і аудит».
Вересень 2011 року - отримані сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій»та спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання.
1 вересня 2010 року - проведено перший набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій»та спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання.
10 липня 2009 року - Волинський інститут економіки та менеджменту повторно акредитовано за статусом вищого закладу освіти ІІІ рівня акредитації.
25 березня 2009 року - Волинський інститут економіки та менеджменту включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України.
1 вересня 2007 року - проведено перший набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання.
16 березня 2004 року - Волинський інститут економіки та менеджменту акредитовано за статусом вищого закладу освіти ІІІ рівня акредитації.
1 вересня 2001 року - проведено перший набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» денної форми навчання.
1 вересня 2000 року - створено два факультети: економіки та менеджменту і філологічний.
1 вересня 1996 р. - створено заочне відділення і здійснено перший набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» заочної форми навчання.
30 листопада 1995 року - Волинський центр управління, бізнесу та права перереєстровано як Волинський інститут економіки та менеджменту.
1 вересня 1994 рік - проведено перший набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» денної форми навчання.
13 червня 1994 року - зареєстровано Волинський центр управління бізнесу та права як суб'єкт освітньої діяльності.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Червень 2012 року - отримані сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки «Облік і аудит» та за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Облік і аудит».
Вересень 2011 року - отримані сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій»та спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання.
1 вересня 2010 року - ліцензовано спеціальність «Менеджмент організацій» та спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» денної форми навчання.
1 вересня 2009 року ліцензовано спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст".
У 2009 році - отримано сертифікат про акредитацію спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"
У 2009 році - отримано сертифікат про повторну акредитацію за статусом вищого закладу освіти ІІІ рівня акредитації.
27 липня 2008 року - отримано сертифікат про повторну акредитацію спеціальності "Облік і аудит" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр, спеціаліст".
16 червня 2007 року - отримано сертифікат про акредитацію спеціальності "Облік і аудит" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".
2006 рік - ліцензовано освітню діяльність на Підготовчі курси до вступу у вищі навчальні заклади громадян України.
2007 рік - ліцензовано освітню діяльність на перепідготовку (друга вища освіта) за спеціальністю "Облік і аудит".
2006 рік - ліцензовано освітню діяльність на перепідготовку (друга вища освіта) за спеціальністю "Менеджмент організацій".
6 квітня 2005 року - отримано сертифікат про повторну акредитацію спеціальності "Менеджмент організацій" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр, спеціаліст".
16 березня 2004 року - отримано сертифікат про акредитацію за третім рівнем вищого закладу освіти в цілому.
13 жовтня 2003 року - отримано сертифікат про акредитацію спеціальності "Облік і аудит" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр, спеціаліст".
18 вересня 2001 року - отримано сертифікат про акредитацію спеціальності "Переклад" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр, спеціаліст".
16 жовтня 2000 року - отримано сертифікат про акредитацію спеціальності "Переклад" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр".
21 вересня 1999 року - отримано сертифікат про акредитацію спеціальності "Облік і аудит" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр".
1 вересня 1998 року - отримано сертифікат про акредитацію спеціальностей "Адміністративний менеджмент" та "Менеджмент у виробничій сфері" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр".

НАУКОВА РОБОТА

2013 рік
05 грудня V обласна учнівська наукова конференція "Інтелектуальний потенціал молоді як фактор стратегічного розвитку суспільства".
20 грудня Міжнародна інтернет-конференція "Зовнішньоекономічна діяльність україни для входження в ЄС: досвід Вишеградської четвірки".
22 листопада круглий стіл на тему: «Прогнозування чинників, які впливають на ЗЕД України з країнами В4 (на прикладі досвіду Словацької Республіки)».
24 жовтня круглий стіл на тему: «Модель ефективної ЗЕД України з ЄС на прикладі співпраці з V4: проблеми, ризики, перспективи».
22-23 травня X Міжнародна інтернет-конференція "Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання".
10 квітня І учнівська інтернет-конференція "Формування та розвиток суспільства в сучасних умовах господарювання".
4 квітня Регіональний етап VII Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України».
21 березня ІІІ Декламаторський конкурс "Натхненне слово Волинського краю» присвячений Дню рідної мови.
5-6 березня IX Міжнародна інтернет-конференція "Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання".

2012 рік
У 2012 році на базі Волинського інституту економіки та менеджменту відбулися такі заходи наукового характеру:
14 грудня - ІV Обласна учнівська конференція «Інтелектуальний потенціал молоді як фактор стратегічного розвитку суспільства».
30-31 жовтня - VІІІ Міжнародна інтернет-конференція «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання».
26-27 квітня - VІI Міжнародна інтернет-конференція «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання».
3-7 квітня - Міжнародний студентський форум «Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді в єдиний науково-культурний простір».
16-17 лютого - VI міжнародна інтернет-конференція «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання».
За результатами усіх проведених наукових заходів видані збірки тез доповаідей.

2011 рік
1. Міжнародна інтернет-конференція "Нові шляхи розвитку країн Вишеградської четвірки та України" (08-09 червня 2011 року);
2. Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України" (19-20 травня 2011 року);
3. Міжнародна інтернет-конференція "Формування та розвиток економіки в сучасних умовах" (27-28 квітня 2011 року);
4. Регіональний етап ІV Всеукраїнського молодіжного конкурсу "Новітній інтелект" (11 березня 2011 року);
5. Міжнародна інтернет-конференція "Актуальні проблеми економіки, обліку та менеджменту" (24-25 лютого 2011 року);
6. Перший декламаторський конкурс творів Лесі Українки "Натхненне слово Лесино краю" (24 лютого 2011 року);

2010 рік
1. VIIІ Міжнародний студентський науковий форум «Молодь Європи в соціально-економічних процесах ХХІ століття» (26 березня 2010 року);
2. Регіональний етап ІІІ Всеукраїнського молодіжного конкурсу "Новітній інтелект України" (25 лютого 2010 р.);
3. ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція "Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції" (11 квітня 2010 р.);
4. Інтернет-конференція "ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ" (23-24 грудня)
2009 рік
1. VII Міжнародний студентський науковий форум «Молодь Європи в соціально-економічних процесах ХХІ століття» (26 березня 2009 року);
2. Регіональний етап ІІ Всеукраїнського молодіжного конкурсу "Новітній інтелект України" (25 березня 2009 р.);
3. IІI Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток національної економіки у контексті Європейської інтеграції». (14-15 травня 2009 року).
2008 рік
1. VI Всеукраїнська студентська наукова конференція "Молодь України в соціально-економічних процесах ХXІ століття" (13 березня 2008 р.);
2. Регіональний етап ІІ Всеукраїнського молодіжного конкурсу "Новітній інтелект України" (26 березня 2008 р.);
3. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція "Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції" (11 квітня 2008 р.);
4. І Декламаторський конкурс польської поезії та прози для мешканців України (22 квітня 2008 р.).
5. Волинський інститут економіки та менеджменту виступив співорганізатором І Обласної студентської наукової конференції "Молодь України як стратегічний потенціал розбудови національної економіки" (28 лютого 2008 р.).
2007 рік
1. Регіональний етап І Всеукраїнського молодіжного конкурсу "Новітній інтелект України" (29 березня 2007 р.);
2. V Регіональна студентська наукова конференція "Молодь України в соціально-економічних процесах ХXІ століття" (19 квітня 2007 р.);
3. ІІІ наукова конференція професорського викладацького складу і студентів філологічного факультету "Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології" (19 квітня 2007 р.);
4. ІІІ Міжнародний конкурс англійської мови "На Пограниччі" (м. Грабовець, Республіка Польща, 23.04.2007 р.);
5. ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція "Актуальні проблеми підготовки перекладачів" (31 травня - 2 червня 2007 р.)
2006 рік
1. Регіональний етап V Всеукраїнського конкурсу "Молода економіка" (лютий 2006 р.);
2. IV Регіональна студентська наукова конференція "Молодь України в соціально-економічних процесах ХXІ століття" (16 березня 2006 р.);
3. ІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів філологічного факультету "Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології" (22 березня 2006 р. );
4. ІІ Міжнародний конкурс англійської мови "На Пограниччі" (м. Грабовець, Республіка Польща, 23.03.2006 р.);
5. І Міжнародний студентський науковий форум "Інтеграція молоді Європи в єдиний науковий простір" (6 - 7 квітня 2006 р.);
6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції" (1 - 3 червня 2006 р.)
2005 рік
1.Регіональний етап ІV Всеукраїнського конкурсу "Молода економіка" (лютий 2005 р.);
2. Міжнародний конкурс англійської мови "На Пограниччі" (м. Грабовець, Республіка Польща, 10.03.2005 р.);
3. ІІІ Регіональна студентська наукова конференція "Молодь України в соціально-економічних процесах ХXІ століття" (14 - 15 квітня 2005 р.);
4. І наукова конференція професорського викладацького складу і студентів філологічного факультету "Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології" (14 - 15 квітня 2005 р.);
5. ІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція "Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції" (21 - 22 квітня 2005 р.);
6. І Міжнародна науково - практична конференція "Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції" (2 - 4 червня 2005 р.). ВІЕМ вступив співорганізатором міжнародних конференцій за кордоном:
1. І Міжнародна наукова конференція "Регіональна політика: суспільно-політичні переваги і проблеми розвитку" (м. Кельце, Республіка Польща, 19 жовтня 2005 р.);
2. ІІ Міжнародний науковий конгрес "Hotelplan 2005" (м. Белград, Сербія і Чорногорія, 18-19 листопада 2005 р.)
2004 рік
1.Регіональний етап ІІІ Всеукраїнського конкурсу "Молода економіка" (лютий 2004 р.);
2. ІІ Обласна студентська наукова конференція "Молодь України в соціально- економічних процесах XXI століття" ( Луцьк, ВІЕМ, 8 квітня 2004 року);
3. І Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології" (Луцьк, ВІЕМ, 27-29 травня 2004 року);
4. І Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання розвитку підприємства, менеджменту та маркетингу в умовах трансформації економіки України" (Луцьк, ВІЕМ, 3-4 червня 2004 року)
2003 рік
1. Регіональний етап ІІ Всеукраїнського конкурсу "Молода економіка" (лютий 2003 р.);
2. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2003 р.);
3. Наукова конференція студентів Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2003 р.);
4. І Обласна студентська наукова конференція "Молодь України в соціально- економічних процесах XXI століття" ( Луцьк, ВІЕМ, 10 - 11 квітня 2003 року);
5. І Всеукраїнська студентська наукова конференція " Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції" (Луцьк, ВІЕМ, 22 - 24 квітня 2003 р.)
2002 рік
1. Регіональний етап І Всеукраїнського конкурсу "Молода економіка" (лютий 2002 р.);
2. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2002 р.);
3. Наукова конференція студентів Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2002 р.);
4. І Всеукраїнська науково-методична конференція "Актуальні проблеми підготовки перекладачів" (Луцьк, ВІЕМ, 30 травня - 1 червня 2002 року)
2001 рік
1. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2001 р.);
2. Наукова конференція студентів Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2001 р.);
3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Педагогіка і менеджмент" (Луцьк, ВІЕМ, 31 травня - 1 червня 2001 року)
2000 рік
1. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2000 р.);
2. Наукова конференція студентів Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2000 р.);
3. IV Міжнародна науково-методична конференція "Інтеграція освіти, науки та виробництва" (Луцьк, ВІЕМ, 24-27 травня 2000 року)
1999 рік
1. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1999 р.);
2. Наукова конференція студентів Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1999 р.)
1998 рік
1. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1998 р.);
2. Наукова конференція студентів Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1998 р.)
1997 рік
1. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1997 р.);
2. ІІІ Міжнародна науково-методична конференція "Інтеграція освіти, науки та виробництва" (Луцьк, ВІЕМ, 25-29 вересня 1997 року)
1996 рік
Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1996 р.)
1995 рік
1. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1995 р.);
2. Международная научно-методическая конференция "Интеграция образования, науки и производства" (Луцк, ВИЭМ, 18-22 мая 1995 года);
3. Международная научно-методическая конференция "Интеграция образования, науки и производства" (Луцк, ВИЭМ, 26-29 сентября 1995 года)
1994 рік
Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1994 р.)

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

22.05.2014 р. — підписано договір про наукове і навчальне співробітництво з Самарським державним технічним університетом (м. Самара, Росія)
08.04.2014 р. - підписано угоду про співробітництво з Білостоцькою Політехнікою (Білосток, Польща) в напрямку співпраці щодо обміну професорсько-викладацьким складом, студентами, організації та участі студентів, викладачів в наукових конференціях та нових спільних проектах;
27.01.2014 р. - підписано угоду про співробітництво з Технологічним Освітнім Інститутом Центральної Македонії (м. Серрес, Греція) щодо співпраці в області обміну науковим персоналом, студентами, організації навчальних курсів, спільної участі в наукових конференціях;
04.11.2013 р. - підписана угода про співпрацю з Клайпедським університетом (м. Клайпеда, Литовська Республіка);
07.05.2013 р. - підписана угода про співпрацю з Асоціацією науковців з менеджменту та адміністрування;
18.10.2012 р. - підписана угода про співпрацю з Державною Вищою Професійною Школою (м. Ярослав, Республіка Польща);
16.11.2012 р. - підписана угода про співпрацю з Karoly Robert College (м. Дьєндьєш, Угорщина);
13.03.2012 р. - підписана угода про співпрацю з Вищою Надбужанською школою ім. Марка Карпя (м. Семятиче, Республіка Польща);
10.11.2011 р. - підписана угода про співпрацю з Вищою бізнес школою (м. Острови, Чеська Республіка)
10.11.2011 р. - підписана угода про співпрацю з Коледжем бізнесу та готельної справи (м. Брно, Чеська Республіка)
09.11.2011 р. - підписана додаткава угода з Вищою школою економіки та менеджменту державного управління (м. Братислава, Словаччина)
07.10.2011 р. - підписана угода про співпрацю з Приватним професійним коледжем «Свята Софія» (м.Софія, Болгарія)
серпень 2011 р. - поновлено угоду про співпрацю з Вищою школою готельного менеджменту (м. Белград, Республіка Сербія);
2011 р. - поновлено угоду про співпрацю з Вищою школою управління регіональною економікою та туризмом (м. Кельце, Республіка Польща);
17.08.2011 р. - поновлено угоду про співпрацю з Державною вищою школою ім. Шимона Шимоновича (м. Замость, Республіка Польща);
14.05.2011 р. - підписана угода про співпрацю з Вищою школою бізнесу - національним університетом Льюіса (м.Новий-Сонч, Республіка Польща);
2010 р. - підписана угода про співпрацю з European Retail Academy (м.Кельн, Німеччина)
18.11.2009 р. - підписана угода про співпрацю з Вищою школою економіки та менеджменту державного управління (м. Братислава, Словаччина)
05.11.2008 р. - підписана угода про співпрацю з Центром культури в м.Любліні (Республіка Польща);
02.07.2008 р. - підписана угода про співпрацю з Університетом Небраски (м. Керней, США).
31.07.2007 р. - підписана угода про співпрацю з Вищою школою Ліппе і Гьокстер - Університетом прикладних наук (м. Лємго, Німеччина);
31.05.2007 р. - підписана угода про співпрацю з Технологічним освітнім інститутом Олександра (м. Салоніки, Греція);
15.03.2007 р. - підписана додаткова угода з Свєнтокшиською Академією ім. Яна Кохановського Філією у м. Пйотркув Трибунальський (Республіка Польща);
12.12.2006 р. - поновлена дія угоди про співпрацю зі Спілкою "Bruckenschag Ukraine e. V" (м. Бад Зальцуфлен, Німеччина);
7.09.2006 р. - підписана угода про співпрацю з Державною вищою школою ім. Шимона Шимоновича (м. Замость, Республіка Польща);
18.11.2005 р. - підписана угода про співпрацю з Вищою школою готельного менеджменту (м. Белград, Республіка Сербія);
19.10.2005 р. - підписана угода про співпрацю з Університетом Прешова (м. Прешов, Словаччина);
15.10.2005 р. - підписана угода про співпрацю з Вищою економічною школою (м. Стальова Воля, Республіка Польща);
4.07.2004 р. - підписана угода про співпрацю з Вищою торговою школою (м. Кельце, Республіка Польща);
03.07.2004 р. - підписана угода про співпрацю з Вищою школою управління регіональною економікою та туризмом (м. Кельце, Республіка Польща);
25.03.2004 р. - підписана угода про співпрацю зі Свєнтошиською Академією ім. Яна Кохановського Філією у м. Пйотркув Трибунальський (Республіка Польща);
11.07.2003 р. - підписана угода про співпрацю з Об'єднанням шкіл надгімназійних ім. 8 Бидгоського Полку Піхоти у м. Грабовець (Республіка Польща);
15.10.2001 р. - підписана угода про співпрацю зі Спілкою "Bruckenschag Ukraine" і Союзом німецьких солдатів округу Детмольд (м. Бад Зальцуфлен, Німеччина);
1998 р. - налагоджені зв'язки із Спілкою німецьких ветеранів округу Детмольд "Bruckenschag Ukraine" (м. Бад Зальцуфлен, Федеративна Республіка Німеччина) завдяки чому студенти та викладачі Волинського інституту економіки та менеджменту отримали можливість проходити стажування у Німеччині;

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Посилання на файл