ВІЕМ в соціальних мережах

Сайт також доступний на:
Українська | English | Deutsch

Бібліотека ВІЕМ. Фонди
У Волинському інституті економіки та менеджменту діє власна бібліотека. Загальний фонд бібліотеки нараховує 37742 примірників, в тому числі навчальна – 12603 примірників, електронна – 350 примірників, методичних посібників – 16339 примірники, журналів довгострокового користування – 8650 примірників.

Бібліотечний фонд факультету економіки та менеджменту становить – 7771 примірники – це підручники та навчальні посібники. Крім того, періодичних фахових видань нараховується 4362 примірники.

Бібліотечний фонд філологічного факультету становить – 4832 примірники, в тому числі, англійською мовою – 3487 примірники, німецькою мовою – 804 примірників, польською, французькою та іншими мовами 155 примірники. Періодичних,фахових видань безпосередньо з перекладу – 430 примірників. Функціонує читальний зал на 60 місць. Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною та науковою літературою.

Бібліотека отримує газети та журнали у відповідності до заявок кафедр інституту.

Для надання допомоги читачам у виборі літератури в бібліотеці створено довідково-бібліографічний апарат, складений із алфавітного та систематичного каталогів навчальної, навчально-методичної, наукової літератури. Також є картки періодики та предметно-інформаційні картки, які поповнюються в міру надходження нової літератури.