ВІЕМ в соціальних мережах

Сайт також доступний на:
Українська | English | Deutsch

Завершені проекти
02-04 жовтня 2013 року за сприяння Міжнародного Вишеградського Фонду відбулась Міжнародна наукова конференція «Молода наука країн V4 2013», яку провела Vysoka skola ekonomie a manazmentu verejnej spravy v Bratislave (Словацька Республіка). Волинський інститут економіки та менеджменту виступив співорганізатором вищезгаданої конференції. Представники професорсько-викладацького складу інституту були включені до наукового комітету конференції. Ця наукова подія об'єднала провідних науковців Словаччини, Польщі, Чехії, Угорщини, України та інших країн, де молоді дослідники взаємно обмінювалися досвідом та результатами наукової діяльності. Волинським інститутом економіки та менеджменту було подано на конференцію більш ніж 10 наукових праць, які були відзначені сертифікатами та дипломами за кращі дослідження.
Детальніша інформація стосовно проекту тутЗ лютого 2012 до червня 2012 році було реалізовано проект під назвою «Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді в єдиний науково-культурний простір» за сприяння міжнародного Вишеградського фонду. В рамках проекту було проведено міжнародний студентський форум із залученням молоді та студентів партнерських навчальних закладів, які представляли 3 країни Вишеградської четвірки: Польща – Вища школа економіки, туризму та суспільних наук, Словаччина – Університет Прешова в Прешові та Vysoka skola ekonomie a manazmentu verejnej spravy v Bratislave, Чехія – Вища школа бізнесу, Грузія – Тбіліський державний університет.
Проведені заходи дали можливості учасникам форуму отримати інформацію про стан, перспективи та тенденції економічного та культурного розвитку країн V4 в рамках європейської спільноти, обмінятись досвідом та інформацією щодо можливостей використання моделі країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді в єдиний Європейський простір, брати участь в обговоренні актуальних питань студентського життя та скористатись отриманою інформацією для розгляду можливостей створення студентського міжнародного товариства, було підписано багатосторонню угоду про співпрацю.
Проведенні заходи викликали велике зацікавлення як серед населення міста так і у жителів віддалених регіонів. Діяльність Міжнародного Вишеградського фонду була вперше висвітлена на такому рівні в Західному регіоні, тому для багатьох учасників ця інформація стала новою. Деякі навчальні заклади звертались по додаткову інформацію щодо досвіду співпраці ВІЕМ та Фонду. Подібні заходи, спрямовані на розвиток співпраці між молоддю сусідніх країн, є досить рідкісними в теперішній час тому викликали захоплення в усіх учасників та гостей Форуму.
Для участі в Форумі були запрошення посли усіх країн Вишеградської групи, в тому числі й уповноважений представник Вишеградського Фонду в Україні, але на жаль через тісний графік відвідати захід зміг лише віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща. Слід зазначити, що усі запрошення посли відгукнулись на запрошення словами привітання та схвалення проведення подібних заходів.
Багатосторонній договір про співпрацю створює передумови щодо подальшої роботи в напрямку популяризації моделі країни Вишеградської четвірки в євро інтеграційних процесахЗ 01 лютого до 30 липня 2011 року Волинським інститутом економіки та менеджменту за підтримки міжнародного фонду Вишеградської четвірки реалізовувався проект «Актуальні пріоритети розвитку економіки країн V4 та України», який виконувався. В рамка проекту було проведено три міжнародні інтернет-конференції. Партнерами в організації конференцій стали Вища школа економіки,туризму та суспільних наук у м. Кельце (Республіка Польща) та Вища школа економіки та менеджменту державного управління в м. Братислава (Словацька Республіка). На створеному сайті відображались наукові дослідження учасників конференції, було відкрито лінію спілкування в режимі on-line, здійснювалась оцінка учасниками конференції рівня науковості і актуальності поданих статей.
В результаті статті кожної конференції були видані окремими збірками і надіслані авторам.
По закінченню кожної конференції учасники отримали сертифікат, а незалежна експертна комісія визначала переможців.
Всього було визначено та нагороджено цінними призами та дипломами 27 переможців.
Такі елементи організації викликали зацікавленість у науковців, молодих вчених та студентів з України та закордону, адже в реальному часі можна було обмінятись думками з колегами, не відчуваючи відстані і різниці в часі.
У першій конференції, «Актуальні проблеми економіки, обліку та менеджменту» яка відбулась 24-25 лютого взяли участь 96 учасників навчальних закладів з України та 10 представників з закордонну всього 28 навчальних закладів з 4-х країн (Україна, Словаччина, Польща, Сербія).
У другій конференції «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання», яка відбулась 27-28 квітня взяли участь 114 учасників навчальних закладів з України та 15 представників з закордонну всього 29 навчальних закладів з 4-х країн (Україна, Словаччина, Польща, Грузія).
У третій конференції «Нові напрямки розвитку країн Вишеградської четвірки та України», яка відбулась 8-9 червня взяли участь 105 учасників навчальних закладів з України та 16 представників з закордонну всього 22 навчальних закладів з 4-х країн (Україна, Словаччина, Польща, Грузія).
Проаналізувавши результати проекту ми дійшли висновку, що досягли поставленої мети. Конференції, які були проведені, дали можливість вченим, фахівцям-практикам, студентам навчальних закладів України та країн партнерів, які брали участь у проекті отримати інформацію про стан, перспективи та тенденції соціально-економічного розвитку країн Вишеградської четвірки. Важливим для наших вчених було й те, що подані на конференцію дослідження науковців з Польщі і Словаччини запропонували шляхи виходу з проблемних питань, які виникають в економіці України, тому така міжнародна наукова діяльність показала, що передовий досвід ведення господарювання в країнах Вишеградської четвірки є актуальним і може бути використаний в практичній діяльності підприємств України.
Волинський інститут економіки та менеджменту вже кілька років поспіль співпрацює з різними міжнародними організаціями та фондами у реалізації дослідницьких проектів. Перший досвід такої співпраці було здобуто у березні 2004 – січні 2005 років. У цей час ВІЕМ розвивав партнерство з компанією ECORYS Research and Consulting у рамках проекту “Покращання середовища для розвитку малого та середнього підприємництва”. Його частиною було впровадження у липні 2004 – січні 2005 року мініпроекту “Вплив розширення Європейського Союзу на розвиток малого та середнього підприємництва на прикордонних територіях Західної України”.

В його ході робоча група працівників ВІЕМ досліджувала розвиток малого та середнього підприємництва у галузях обробної промисловості, сільського господарства, будівництва і туризму у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях. Мініпроект було спрямовано на вирішення наступних завдань:
з’ясування суперечностей в інформації щодо розвитку малого та середнього підприємництва, почерпнутій з різних джерел, а також виявлення зв’язку цих розбіжностей з економічними наслідками розширення ЄС на Схід у травні 2004 р.;
інтерпретація економічних аспектів розширення ЄС у сфері ідеології, їх вплив на свідомість населення регіону;
виявлення вторинного інформаційного впливу – зміни особистих суджень підприємців щодо перспектив розгортання відносин держав-нових членів ЄС з Україною;
встановлення наслідків розширення ЄС для зміни добробуту населення прикордонних областей Західної України.
Для досягнення поставлених цілей робоча група провела ряд заходів організаційного та дослідницького характеру. В усіх чотирьох областях було зібрано офіційну статистичну інформацію щодо динаміки розвитку малого та середнього підприємництва. Крім того, було проведено анкетування підприємців та експертне опитування представників місцевих адміністрацій та регіональних Торгово-промислових палат.
Робота над проектом висвітлювалася у пресі, на телебаченні та радіо. За його результатами було проведено серію круглих столів для представників малого та середнього бізнесу, а також видано підсумкову брошуру “Вплив розширення Європейського Союзу на розвиток малого та середнього підприємництва на прикордонних територіях Західної України. За матеріалами дослідження”.


З 15 листопада 2005 року до 14 липня 2006 року тривала реалізація дослідницького проекту «Схильність студентів Волинської області до трудової міграції та їх ознайомленість з проблемою торгівлі людьми». Цей проект виконувався за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) з метою розробки нових методів профілактики нелегального працевлаштування молоді за кордоном та інтенсифікації заходів по інформуванню юнацтва щодо можливостей уникнути сексуальної та трудової експлуатації.

Завданнями проекту були:
- оцінити поширеність трудової міграції за кордон серед молоді Волинської області;
- з’ясувати ставлення студентів вищих навчальних закладів області до трудової міграції за кордон;
- встановити наміри студентів щодо власного виїзду за кордон з метою працевлаштування;
- розвідати, що вони знають про види та цілі торгівлі людьми;
- виявити, як молоді люди сприймають ризик самим стати жертвами торгівлі людьми;
- вияснити, наскільки вони інформовані про способи звільнення з неволі та організації, що цьому сприяють;
- співвіднести міграційні наміри та ставлення студентів до торгівлі людьми з досвідом їх рідних та знайомих;
- покращити профілактику нелегальної трудової міграції молоді та методів зниження загрози постраждати від торгівлі людьми в регіоні;
- допомогти у налагодженні співпраці вузів з організаціями, що ведуть боротьбу з торгівлею людьми.

В ході дослідження перевірялася наступна гіпотеза: Студенти вищих навчальних закладів Волині в цілому позитивно настроєні щодо трудової міграції за кордон, насамперед нелегальної.
Головною причиною цього є досвід їх рідних та знайомих, котрі перебували або досі перебувають на заробітках за межами України. Випадки торгівлі людьми у молодіжному середовищі відомі, але юнацтво володіє вкрай обмеженою інформацією про можливості уникнути небезпеки стати жертвою цього явища, фактично, не знає до кого звернутися по допомогу як в Україні, так і за кордоном.
В рамках проекту було проведено науково-практичну конференцію «Профілактика нелегальної трудової міграції молоді та методи зниження загрози постраждати від торгівлі людьми».
За результатами проекту було видано збірник, де розкрито поняття «торгівля людьми» та «трудова міграція», викладено основи законодавства України у сфері протидії торгівлі людьми, висвітлено досвід Міжнародної організації з міграції та громадських організацій у сфері протидії цьому явищу в Україні в цілому та у Волинській області зокрема. Представлено результати соціологічного дослідження ставлення волинських студентів до нелегальної трудової міграції та торгівлі людьми.

З 15 травня 2006 року до 14 серпня 2007 року тривала реалізація проекту «Європейський досвід фандрайзингу в університетах України». Проект реалізувався за підтримки Європейської Комісії з освіти та культури.
До складу консорціуму входили наступні навчальні заклади України:
- Технічний Університет, Дрезден (Німеччина);
- Фонд міжнародних проектів Університету Кордови, Кордова (Іспанія);
- Київський національний технічний університет архітектури та будівництва, Київ;
- Інститут бізнесу та сучасних технологій, Житомир;
- Національний Авіаційний університет, Київ;
- Вінницький державний технічний університет, Вінниця;
- Волинський інститут економіки та менеджменту, Луцьк;
- Запорізький державний технічний університет, Запоріжжя;
- Запорізький державний університет, Запоріжжя;
- Освітня агенція «Агнос», Київ.

Специфічними завданнями проекту були зміцнення стійкості українських університетів через створення професійних фандрайзингових об’єднань та інтенсивне навчання їх персоналу. Специфічні завдання були досягнуті через впровадження трьох результатів. Першим є створення фандрайзингових об’єднань в українських університетах та дослідження сучасного європейського досвіду. Другим - навчання професійного персоналу фандрайзингових об’єднань. Останнім результатом є поширення досвіду серед інших вищих навчальних закладів України.