Бібліотека Волинського інституту економіки та менеджменту розпочала свою діяльність з січня 1998 року. Робота бібліотеки спрямована на повне залучення студентів і професорсько-викладацького складу інституту до користуванням фондом бібліотеки поліпшення інформаційно-бібліотечного їх обслуговування та наповнення бібліотечних фондів новими надходженнями з метою кращого освоєння студентами навчальної програми.

В бібліотеці обслуговування читачів здійснює старший бібліотекар Сидорчук Тамара Іванівна, освіта бібліотечна вища, стаж бібліотечної роботи понад 25 років;
Бібліотека забезпечена методичними виданнями, опрацьованими викладачами інституту на допомогу студентам в опануванні навчальних програм.

Читачами бібліотеки є 1550 чол., яким щорічно видається 580 тис. томів. Щоденно бібліотеку відвідує майже 200 читачів, книговидача становить в середньому 2500 примірників.

На допомогу читачам у підготовці до занять в бібліотеці функціонує систематичний каталог та систематична картотека статей, а з вересня цього року до послуг читачів створено алфавітний каталог. Працює ксерокс.

В бібліотеці організовується тематичні книжкові виставки нових надходжень, праць і статей викладачів інституту, а також книжково-ілюстративні виставки, присвячені знаменним датам в житті країни. Розпочато практику тематичних виставок видавництв України. Працівники бібліотеки беруть активну участь в проведенні масових заходів серед студентів.

Бібліотека працює щоденно з 8:30 до 19:00, крім суботи та неділі. Функціонує читальна зала. Надаються послуги "нічного абонементу". Студенти інституту мають можливість скористуватися послугами «Електронної бібліотеки» через Інтернет. Розпочата робота по створенню електронної бібліотеки інституту та електронних каталогів.